Rudar

    620

    nogometni klub iz Siverića osn. 1932. Prvi predsj. kluba bio je J. Hederik. Klub 1936. uzima ime RŠK Siverić, a 1939. JŠK Briket. Poč. II. svj. rata klub se gasi, ali je već po završetku obnovljen s pov. imenom. Rudar. Najveći uspjeh postigao 1956. kada se natjecao u jedinstvenoj dalmatinskoj ligi, a bio je i prvak šibenskoga podsaveza, unutar kojega se najčešće i natječe. Posjeduje vlastito igralište u Siveriću.