Rosenfeld, Otto

    416

    nogometni sudac (Zagreb, 1902 – 1965). Ispit za suca položio 1922. u Zagrebu. Stekao status međunar. suca i sav. instruktora savjetnika. Jedan od »kardinala« među našim sucima, os. se istaknuo kao teoretičar čija su predavanja bila prevedena i u inozemstvu.