Rauš, Marijan

    383

    nogometni sudac (Varaždin, 1933). Aktivno igrao u varaždinskome Tekstilcu (današnji Varteks) i Slobodi. Ispit za suca položio 1961. u Varaždinu, a međunar. sucem postao 1970. Vodio velik broj prvenstvenih i međunar. utakmica, među kojima su i utakmice amer. profesionalne lige u 1970-ima. U sezoni 1969–70. bio je najbolji sudac u jugosl. ligi (dobitnik »Zlatne zviždaljke«, priznanja Vjesnika).