protunapad

    0
    11

    također kontranapad, vrsta napada koja se izvodi brzo, najviše s 2–3 dodavanja i sa završnicom napada. P. najčešće počinje iz zadnje linije i vlastite polovice terena, nakon što se zaustavi protivnička akcija i munjevito organizira vlastita.