prijenosna ploča

    128

    pomagalo za obučavanje i usavršavanje različitih udaraca nogom kao i za razvijanje preciznosti udaraca. Veličina ploče je 200 × 100 cm ili 300 × 150 cm, sa 6 ili 8 brojeva za gađanje. Izrađuje se od drva i kovine. Ploča nema kotače pa se mora prenositi.