prijelazna nagrada

    128

    trofej koji se dodjeljuje pobjedniku i ostaje u njegovu posjedu do sljedećega kruga istog natjecanja, kada ga preuzima novi pobjednik. P. n. najčešće je pehar na kojemu upisuju imena pobjednika. Uobičajeno je da ostaje u trajnom vlasništvu momčadi koja ga je osvojila tri puta (katkad se propozicijama predviđa tri puta za redom ili ukupno pet puta).