ozljede

0

oštećenja tijela izazvana djelovanjem vanjske ili unutar. sile. Šport. ozljeda nastaje najčešće kada neka nepokretna masa naglo zaustavi tijelo u kretanju ili se ono zaustavi zbog vlastite refleksne mišićne kontrakcije. Ozljede se mogu razvrstati u najteže (smrtne), teške s trajnom nesposobnošću za rad i šport, srednje teške s duljom nesposobnošću za rad i šport, i lakše – s kratkotrajnom nesposobnošću, ali bez smanjenja radne i šport. sposobnosti. Mjesta ozljeđivanja uvjetovana su specifičnošću pojedinih športova. Uzrok ozljeđivanja može se nalaziti u samoj osobi (umor, pretreniranost, nehigijenski život, nedovoljno zagrijavanje, loša tehnika, preboljela bolest i sl.) ili je uzrokuje druga osoba (hotimično ili nehotimično nanesena ozljeda). Ozljedu mogu izazvati dotrajala i neprikladna odjeća i obuća, te teren i klimatske prilike u kojima se održavaju treninzi i natjecanja. Ozljede nastale kao posljedica djelovanja mehan. sila razlikuju se prema oštećenim dijelovima tijela: ozljede kože i potkožnog tkiva, ozljede mišića, tetiva i tetivnih ovojnica, ozljede zglobova i ozljede kostiju i pokosnice. Ozljede kože i potkožnog tkiva prouzročene su, najčešće, djelovanjem neke mehan. sile, ali su moguća oštećenja termičkim i bakteriotoksičnim agensima i dr. Od mišića najčešće se ozljeđuju veliki mišići udova s jakim »trbuhom«, kratkim tetivnim dijelom s brzom mogućnošću kontrahiranja. U ozljede mišića ubrajaju se površinske i duboke kontuzije ili nagnječenja, istegnuća ili distenzija, djelomično rastrgnuće manjeg broja mišićnih vlakana, djelomično ili potpuno prekinuće mišića. Kod tetiva i tetivnih ovojnica najčešće dolazi do degenerativnih promjena na hvatištima tetiva za kosti, upale tetiva, fibroznih zadebljanja tetivnih ovojnica, prsnuća tetiva i dr. Ozljede zglobova jesu: kontuzija, distorzija, luksacija i kronična oštećenja. Nagnječenje ili kontuzija nastaje djelovanjem tupe sile (udarca) koja izvana djeluje na zglob. Uganuće ili distorzija najčešća je, a iščašenje ili luksacija najteža je ozljeda zgloba. Kod kroničnih oštećenja zglobova najčešće se ozljeđuje zglobna hrskavica (najpoznatija posljedica takve ozljede je artroza). Najteža je ozljeda kosti prijelom ili fraktura. Nepotpuni prijelom kosti naziva se fisura. Otrgnuće hvatišta mišića koje nastaje kao posljedica vlaka mišića ili ligamenata naziva se avulzija.

Previous article Osvit
Next article Pandaković, Mirko
avatar of brano
Brano je veliki zaljubljenik u ribolov. Još veći je luđak za sportske vijesti. Voli sve, najviše fudbal. Na njegovom jelovniku su uvijek svježe informacije iz Liga petice, regiona i svijeta. Prati sportske vijesti i redovno informiše o svim sportskim dešavanjima.