oružarnica

    216

    također ekonomat, prostorije u kojima → oružar čuva svu opremu, pomagala i naprave. U okviru oružarnice oružar vodi evidenciju opreme i pojedinačna zaduženja.