opomena

    600

    sankcija koju izriče sudac igraču zbog kršenja pravila igre. Pravilima je predviđeno sedam razloga za izricanje opomene. O. se izriče pokazivanjem žutog kartona. Ako igrač tijekom igre učini i drugi put prekršaj za opomenu, sudac će mu prvo pokazati žuti karton, kao znak težine prekršaja, a zatim će ga zbog druge opomene isključiti iz igre pokazavši mu crveni karton.