omladinci

    216

    nekadašnji naziv za dobnu kategoriju 15–18 godina. Obično se dijelila na mlađe omladince (15–16 g.) i starije omladince (17–18 g.). Ugl. odgovara današnjim kategorijama juniora i kadeta.