Našice

    225

    grad u Slavoniji. Gl. nogometni predstavnik Našica je Krndija, osn. 1919., koja se danas naziva → NAŠK. Iste god. osnovan je i ŠK Golub, koji se od 1921. nazivao Olimpija, a djelovao je do II. svj. rata. Nekoliko klubova osnovano je i u okolici: Seljak u Koški (1920), Slavija (1920), Tanimpila (1921) i Proleter (1928) u Đurđenovcu te FEŠK u Feričancima (1927), koji postoji i danas. Do 1924. našički su klubovi bili u okviru zagrebačkoga podsaveza, a otada su u osječkome podsavezu. Općinski nogometni savez osnovan je 1965., a od 1995. N. su nogometno središte u okviru županijskoga nogometnog saveza koje okuplja 29 klubova.