Milanović, Milan

    28

    šport. djelatnik (Vratno kraj Varaždina, 1899 – Jasenovac, 1944). Zaslužan za osnivanje radničkih šport. društava: RSK Amater, HŠK Sava i ŠK Borac (svi iz Zagreba). Jedan od osnivača Kartela radničkih klubova u Zagrebu 1924., kojemu je 1928. bio predsj., i Bloka radničkih klubova u Zagrebu i Hrvatskoj (1928–41), kojemu je trajno bio predsjednik. Inicijator i osnivanja Radničko-sportske zajednice Zagreba, Hrvatske i Jugoslavije (1928–31). Više godina bio je član upravnog odbora Zagrebačkoga nogometnog podsaveza i Jugosl. nogometnog saveza.