međunarodni sudac

    218

    sudac ovlašten od FIFA-e za vođenje međunar. utakmica. Za to zvanje predlaže ga nac. savez. Odabire se među najboljim sucima u najvišem stupnju natjecanja pojedinoga nac. saveza. Mora poznavati jedan od službenih jezika FIFA-e (u pravilu engleski). Nakon položenih teoretskih i praktičnih ispita može voditi međunar. utakmice. Dobna granica do koje međunar. sudac može biti na službenoj listi iznosi 45 godina.