Matančić, Marijan

    243

    sudac (Zagreb, 1910 – Zagreb, 1983). Ispit za suca položio 1931. u Zagrebu. Međunar. sudac 1946–56. Sav. instruktor savjetnik. Sudionik antifaš. borbe u II. svj. ratu i djelatni časnik JNA nakon rata. Sudjelovao u osnutku beogradskog Partizana.