masaža

    206

    mehaničko djelovanje na tijelo rukama ili spravama s ciljem da se poboljša tok krvi i limfe u koži i mišićima te na taj način omogući bolja ishrana tkiva i brža otprema štetnih produkata.