Markotić, Vjekoslav

    540

    šport. djelatnik i novinar (Vrela, 1936). Aktivan nogometaš zagrebačkoga nižerazrednog kluba Til (1951–67). Više od 50 godina aktivan u afirmaciji nogometa, hokeja na ledu, rekreacije i u šport. novinarstvu. God. 1970. u Zagrebu osniva Merkur, prvi ženski nogometni klub u bivšoj Jugoslaviji. Prvi jugosl. izbornik (Zagreb, 28. V. 1972., Jugoslavija–Italija 3 : 2) i hrv. izbornik 1991. Sa zagrebačkim nogometašicama osvaja i eur. klupsko prvenstvo (u franc. Mentonu 1983). Sudjeluje u osnivanju i drugih ženskih klubova u Zagrebu (Loto, Zagreb), a nesebično pomaže i osnivanje ženskih klubova u Puli, Rijeci, Splitu, Novigradu Podravskom, Osijeku. Sudjeluje u radu Zagrebačkoga nogometnog saveza i HNS-a. Surađivao u Vjesniku, Večernjem listu, Sportskim novostima, Sportskoj reviji, Nogometu, Fudbalu; 1968. pokreće Sportsku reviju, list za rekreaciju zagrebačkih trgovaca i ugostitelja. Surađuje i u mnogim drugim edicijama iz područja športa.