lopta

    29

    kuglasto tijelo napuhano zrakom i izrađeno od kože ili drugog pogodnog materijala. Ne smije imati opseg veći od 70 cm, niti manji od 68 cm. Ne smije imati težinu veću od 450 g, niti manju od 410 g na početku utakmice. L. mora imati pritisak od 0,6–1,1 atmosfere (600–1100 g/cm2) na razini mora. Za odigravanje utakmica 1., 2. i 3. HNL-a klubovi su dužni osigurati određen broj lopti prema propozicijama odnosnog natjecanja. Klubovi nižeg stupnja natjecanja za utakmicu moraju osigurati najmanje dvije lopte. Prvenstvene utakmice 1. i 2. HNL-a obvezno se igraju novim loptama, kako je određeno Odlukama 1 i 2 International F. A. Boarda (Međunarodnog odbora nogometne asocijacije), tj. s loptama jedne od sljedećih triju oznaka: Fifa Approved, Fifa Inspected ili International Matchball Standard. Takve oznake pokazuju da je lopta bila službeno ispitana i da odgovara specifičnim tehn. zahtjevima. Za utakmice mlađih uzrasta mogu se koristiti lopte manjeg opsega i manje težine (opseg od 63 do 66 cm, težine od 340–360 g). Ako se utakmica igra na terenu koji je prekriven snijegom, boja lopte na prvenstvenim utakmicama određena je propozicijama odnosnog natjecanja (u pravilu crvene boje). Ako lopta pukne ili bude oštećena tijekom utakmice, igra se zaustavlja, a nastavlja se spuštanjem zamjenske lopte na mjestu na kojemu je prva lopta postala neispravna za igru. Za natjecateljske utakmice klub domaćin, odn. organizator ili priređivač, obvezan je osigurati, sukladno propozicijama odnosnog natjecanja, odgovarajući broj lopti te ih prije početka utakmice predati sucu na pregled.