Leighton, James

    213

    škot. reprezentativac (Johnstone, 1958), vratar. Nastupao za FC Aberdeen (1978–88. i 1993–98), s kojim je osvojio 3 škot. prvenstva (1980., 1984. i 1985), 3 kupa (1982–84) i KPK (1983), zatim za Manchester Utd. (1986–91) i osvojio kup (1990), te za FC Reading i Dundee Utd. Više godina bio je najbolji vratar Škotske. Snažan i stasit, izvanrednih refleksa, odlične koncentracije, snalažljiv i racionalan i u najkritičnijim situacijama. »Jim« je puno desetljeće bio dominantna figura u škot. nogometu. Za reprezentaciju Škotske (1983–97) odigrao 81 utakmicu. Sudjelovao na SP-u 1986. i 1990. (1982. bio je pričuva).