Kulčar, Đuro

    234

    šport. djelatnik i dužnosnik (Zemun, 1890 – Zagreb, 1959), odvjetnik. Bavio se nogometom i mačevanjem. Bio je igrač nogometne sekcije Budapesti Egyetemi Atletikai Kluba (1910) i HAŠK-a (od 1911), član upravnog odbora HŠK Concordije, te jedan od osnivača Teškoatletskoga kluba Herkules (1921). Predsj. (1927) i potpredsj. (1928) Mačevalačkog saveza Kraljevine SHS.