Kraljević, Ivo

    221

    nogometni djelatnik (Vašarevići, Ljubuški, 1902 – Zagreb, 1988). Predsj. HNS-a (1939–41), član uprave zagrebačkoga Građanskog. Borac za ravnopravnost u nogometnoj organizaciji Kraljevine Jugoslavije i jedan od najzaslužnijih što su uoči II. svj. rata znatno smanjene ingerencije NSJ. U borbi za osamostaljenje hrv. nogometa i reorganizaciju JNS-a imao je najbolje suradnike u dr. J. Šimiću, I. Šusti, Š. Poduji i J. Jakopiću. Doktor prava.