Koprivnica

    203

    grad u Podravini. Pokretač svih športova pa tako i nogometa bio je Podravski Sokol, osn. 1891., koji je 1906. prerastao u Hrvatski Sokol. Koprivnički srednjoškolci u Zagrebu, po uzoru na HAŠK, osnovali su 1907. Đački nogometni klub Koprivnica predvođeni M. Grafom, M. Javandom i gradonačelnikom J. Vargovićem. Iste godine odigrana je i prva utakmica sa zagrebačkim HAŠK-om, što je bila prva odigrana utakmica u Hrvatskoj izvan Zagreba. Na inicijativu slavne šport. obitelji Friedrich, klub je 1912. promijenio ime u Hrvatski športski klub Slaven. Nakon I. svj. rata, kao protutežu HŠK Slavenu, vlasti su 1919. osnovale ŠK Victoriju. Nezadovoljstvo građana zbog nastojanja vlasti da onemogući rad »hrv. klubova«, dovelo je do toga da od 1927. do 1929. nije djelovao nijedan nogometni klub. God. 1930. godine pokreću se HŠK Koprivnica i HŠK Danica. Te godine K. i njezina bliža okolica imaju čak 10 klubova, osniva se Blok podravskih klubova i organizira prvo natjecanje na području Podravine. Nakon zatvaranja tvornice Danice, tvornički klub mijenja ime u HŠK Sloga. HŠK Koprivnica prestaje s radom 1941., a HŠK Sloga organizira utakmice tijekom cijelog rata. Odmah nakon II. svj. rata, 1945., ponovno se pokreće Fiskulturno društvo Slaven, koje 1953. mijenja ime u Sportsko društvo Podravka, a 1958. vraća se u NK Slaven, kojemu 1992. dodaje ime sponzora Bilokalnik, a od 1994. Belupo, pod kojim imenom klub nastupa u I. HNL-u. Osim NK Slavena Belupa, K. ima još 4 kluba: NK Koprivnicu (osn. 1950), Tehniku, Miklinovec i Zagorec, svi osnovani 1978.