Kauders, Pavao

    29

    šport. dužnosnik i djelatnik (Zagreb, 1893 – Tel Aviv, 1979). Nakon završene Trgovačke akademije 1912. bio je trgovac šport. rekvizitima u Zagrebu. U proljeće 1913. položio je sudački ispit u Budimpešti, tako da je uz M. Grafa postao naš prvi nogometni sudac s položenim sudačkim ispitom. Na osnivačkoj skupštini JNS-a izabran je za člana upravnog i poslovnog odbora, a na skupštini JNS-a 8. IX. 1919. izabran je, uz F. Šukljea, za tajnika upravnog odbora. Prigodom osnivanja Zagrebačkoga nogometnog podsaveza 8. IX. 1919. izabran je za tajnika, a od 1921. obnašao je dužnost potpredsjednika. Osnovao Sudački kolegij kao autonomno tijelo JNS-a 22. X. 1919. Prvo izdanje Nogometnih pravila objavio je 1. III. 1920. Zajedno s M. Riegerom izdao je 1921. Sport. kalendar. Sastavljao je pravila i pravilnike JNS-a. Športski izvjestitelj i urednik šport. rubrike Jutarnjeg lista.