kapetanska vrpca

    35

    vidljiva oznaka na nadlaktici desne ruke kapetana momčadi.