Jadranski sport

    209

    tjednik, u podnaslovu: Olimpijski pododbor Split. Izlazio u Splitu, godište 1/1920 – godište 4/1923. Od godišta 2, br. 7 (1921) i dalje, podnaslov: Službeno glasilo Splitskog olimpijskog pododbora i Splitskog nogometnog podsaveza. Odgovorni urednik bio je Bogumil Doležal. Većina članaka vezana je uz nogometni šport.