ispisnica

    0
    16

    potvrda odn. isprava kojom nadležna osoba kluba potvrđuje da je igraču prestalo članstvo u klubu. I. mora sadržavati osnovne podatke o igraču, registraciji, zadnjem nastupu, datum izdavanja, žig, ime i prezime s potpisom ovlaštene osobe. I. je jedan od nužnih dokumenata pri prelasku igrača iz kluba u klub.