International Board

    205

    također Međunarodni nogometni odbor, međunar. povjerenstvo za pravila nogometne igre i suđenje. Nadzire primjenu pravila nogometne igre te je nadležno za njihovo tumačenje i izmjenu. Utemeljeno 1882.; sjedište u Londonu. Od 1958. čine ga po četiri predstavnika svakog od četiriju brit. saveza te četiri predstavnika FIFA-e. Pri glasovanju o odlukama svaki brit. savez te svaki predstavnik FIFA-e ima po jedan glas (ukupno osam, a za odluku o izmjeni pravila potrebno je šest glasova).