internacionalac

    206

    popularni naziv za igrača s međunar. iskustvom, odn. igrača koji je pozvan u reprezentaciju nac. saveza za nastup na međunar. utakmicama.