Ilustrovani šport na Jadranu

    27

    šport. list, službeno glasilo Splitskoga nogometnog podsaveza. Izlazio u Splitu 1923. Uređivao ga je M. Matijević, a izdana su samo tri broja.