Hvar

    243

    srednjojadranski otok i prema tradiciji »najnogometniji« hrv. otok. Najstariji nogometni klubovi na otoku bili su NK Balkan, osn. u Starome Gradu 1913., i NK NOIS (Nogometni odjel Hrvatskoga sokola), osn. iste godine, koji se ugasio 1920. Zatim je osnovan NK Zrinski, također iz Staroga Grada, kojega su 1917. osnovali dominikanci za svoje pitomce, ali se zbog zabrane rada klub gasi 1919. God. 1921. u Jelsi se osniva NK Radnik, koji 1929. mijenja ime u Hajduk, a 1932. u NK Jelsa. Prvi predsj. kluba u pisanim dokumentima spominje se Đ. Bonazzi. Taj klub danas ima dvije momčadi: osim NK Jelse, kao druga klupska momčad djeluje NK Dalmatinac. U Jelsi se 1921. osniva i NK Grumen, koji se poč. 1930-ih spaja s NK Jelsom. U Brusju 1921. djeluje čak 5 nogometnih klubova: NK Donji Dvori, NK Malobanjani, NK Glavičori, NK Priko i NK Vihor, kojega je prvi predsj. P. Mihovilčević. Također, u Brusju se 1923. osniva NK Borac, koji se gasi 1933. Isti klub obnavlja se 1952. i djeluje do 1970., kada prestaje s radom. God. 1924. u Brusju se osniva novi klub – NK Hajduk. Prvi predsj. bio je I. Puizov. Klub se gasi 1942., a 1945. obnavlja pod imenom Fortunal. Od 1970. nosi ime Brusje. God. 1924. u Starome Gradu osnivaju se dva kluba: JŠK Galeb, koji je osim nogometne imao i plivačku sekciju, i JŠK Triglav, koji djeluje do 1935., a 1925. osniva se i ŠK Stari Grad. Iste godine u Vrboskoj se osniva ŠK Sokol, koji se gasi poč. II. svj. rata, i obnavlja 1946. pod imenom Primorac. Klub se gasi 1972. God. 1927. osnovano je u Starome Gradu SK Malo selo. U Pitvama se 1928. osniva NK Poskok. Prvi predsj. kluba bio je F. Duboković. Poč. II. svj. rata klub se gasi, obnavlja se 1946. i djeluje do 1970. pod imenom POŠK (Pitvanski omladinski športski klub). Klub danas djeluje pod imenom Poskok. U Dolu 1928. djeluju 2 nogometna kluba: NK Zrinski i NK DOŠK (Dolski omladinski športski klub). God. 1931. u Hvaru se osniva NK Sokol. Dvije godine poslije (1933) u Vrbanju se osniva ŠK VŠK (Vrbanjski športski klub), koji se obnavlja 1946. pod imenom Partizan. Klub danas nastupa pod imenom Vrbanj. God. 1933. u Bogomolju se osniva NK Soća, a iste god. u Vrbanju djeluje još jedan nogometni klub pod nazivom NK Herkules. U Bogomolju se 1935. osniva i NK Plamen. Klub se obnavlja 1948. pod imenom Proleter, 1962. ponovno uzima ime Plamen, a potom mu djelatnost zamire. U Zastražišću se također 1935. osniva NK Bura, klub se obnavlja 1945., natjecao se do 1995. Prvi predsj. bio je A. Fistonić Mijat. Sljedeće 1936. u Starome Gradu osniva se NK Jadran. Prvi predsj. kluba bio je I. Kovačević. U Dolu se 1936. osniva NK Sloga spajanjem DOŠK-a i Zrinskoga. Prvi predsj. bio je I. Posinković. God. 1936. u Poljicama se osniva NK Vatra. Prvi predsj. bio je M. Škrmeta. Klub je obnovljen 1946., prestaje djelovati 1970. i ponovno je obnovljen 1997. U Svirču se 1937. osniva NK SOŠK (Svirčanski omladinski športski klub). Klub se obnavlja 1946. Također 1937. u Vrisniku se osniva NK Vjetar. Prvi predsj. bio je J. Rubnić Mandušić. Klub se obnavlja 1947. pod imenom Udarnik, dok danas nosi ime Vrisnik. U Starome Gradu osnivaju se 1938. dva nogometna kluba: HNK Val i HŠK Zora, a u Vrboskoj NK Primorac. God. 1939. u gradu Hvaru osniva se OŠK Rapid. Prvi predsjednik bio je M. Novak. Ime Rapid dobio je prema nazivu nogometne lopte. Klub se obnavlja 1958. pod imenom Hvar te je uspio sagraditi igralište na predjelu Kobasica. U prvenstvenoj sezoni 1978–79. Hvar je osvojio naslov prvaka u prvenstvu splitskog općinskog saveza. Također 1939. u Svirču se osnivaju SK Napredak i NK Natko, a u Starome Gradu SK Primorac i NK Rudina. Nakon II. svj. rata uglavnom se obnavljaju pojedini klubovi, a u nekim mjestima osnivaju se i novi. Tako se u Sućurju 1948. osniva NK Mladost. Prvi predsj. kluba bio je A. Degirolamo Puiz. U Svetoj Nedjelji osniva se 1951. NK Hlap, koji djeluje nekoliko godina, da bi se u istome mjestu 1996. osnovao klub pod nazivom NK Južnjak, a za predsjednika se bira Ž. Paršić. Godine 1971. u Velom Grablju osnovan je NK Levanda, a za prvog predsjednika izabran je J. Jurić. Za otok H. vezana je jedna šport. zanimljivost. Već 1932. godine u Vrboskoj je odigrana prva noćna utakmica, prvi put u Jugoslaviji. Bilo je to 3. rujna 1932. na mjesnom trgu, pod svjetlima velikih ribarskih ferala, gusto postavljenih oko igrališta i obješenih po prozorima i zidovima kuća. Na otoku postoje četiri travnata nogometna igrališta, a više desetljeća u okviru splitskog saveza djeluje hvarska nogometna liga u kojoj u posljednjem desetljeću nastupaju: Brusje, Jadran iz Staroga Grada, Jelsa, Južnjak iz Svete Nedjelje, Levanda iz Veloga Grablja, Mladost iz Sućurja, Poskok iz Pitave, Sloga iz Dola, SOŠK iz Svirča, Vrbanj iz Vrbanja, Vatra iz Poljica i Vrisnik, dok NK Hvar, član II. županijske lige, uz seniorsku ima u redovnom natjecanju pionirsku i juniorsku momčad.