Havelange, João

    28

    braz. nogometni dužnosnik (Rio de Janeiro, 1916). Svestran športaš. Aktivno se bavio plivanjem i vaterpolom, bio je sudionik OI 1936. u Berlinu kao plivač i 1952. u Helsinkiju kao vaterpolist. Od 1963. član Međunarodnog olimpijskog odbora kao predstavnik Brazila. Na 39. kongresu FIFA-e u Frankfurtu (1974) izabran za sedmog predsjednika FIFA-e. Na istoj dužnosti potvrđen 1978. u Buenos Airesu, 1982. u Madridu, 1986. u Ciudad Mé­xicu, 1990. u Rimu i 1994. u Chicagu. Kao predsj. FIFA-e održao 720 sjednica u njezinim stalnim komisijama, posjetio 192 zemlje članice, dobio stotinjak odlikovanja i priznanja kao član različitih klubova, organizacija i ustanova. God. 2004. dobio posebno priznanje za modernizaciju FIFA-e.