HAŠK (Hrvatski akademski športski klub)

    37

    osn. 1903. u Zagrebu. Osnovali su ga Hinko Würth, Krešimir Miskić, August Adam, Dragutin Albrecht, Petar Čerlek, Vjekoslav Jurković, Marko Kostrenčić, Oskar Mohr i Lav Wodwaržka. Sudionik natjecanja u jugosl. I. ligi 1923–40.; prvak Jugoslavije 1938. Nastupao na igralištu u Maksimiru (1912–45). Najpoznatiji igrači: Dragutin Friedrich, Stjepan Vrbančić, Eugen Dasović, Ivica Gajer, Ico Hitrec, Ivica Medarić, Branko Kunst, Svetozar Peričić, Ratko Kacian, Ivica Golac, braća Zlatko i Željko Čajkovski. Za I. svj. rata aktivnost klub prekinuta. Rad kluba je obnovljen 1918–19. s brojnim sekcijama. Poslije 1945., kada je dekretom ukinut, nije nastavio djelatnost. Tradiciju je preuzelo Akademsko sportsko društvo Mladost, osn. 12. lipnja 1945. u Zagrebu.