Guérin, Robert

    223

    franc. nogometni dužnosnik (Reims, 1876 – 1952). Dva dana nakon osnutka FIFA-e 1904., na njezinu I. kongresu, izabran za predsjednika. Bio je vizionar koji je težio unapređenju nogometa na međunar. razini. Po zanimanju novinar.