Graf, Milan

    205

    nogometaš i šport. djelatnik (Koprivnica, 1892 – Zagreb, 1975). Osnivač, igrač i predsj. đačkoga nogometnoga kluba Koprivnice 1907. Nastupao i za Građanski u Zagrebu i bio dugogodišnji dužnosnik kluba. U vrijeme studija na Glazbenoj akademiji u Beču nastupao za Rapid. Tamo je kao prvi Hrvat položio ispit za nogometnog suca 1912. Od 1918. godine bio je predsj. prvoga sudačkoga kolegija pri HŠS-u. Od 1919. referent nogometne sekcije HŠS-a. Iste god. izabran u Upravni odbor JNS-a sa sjedištem u Zagrebu te Jugosl. olimpijskog odbora. Vođa puta drž. reprezentacije na OI u Parizu (1924) i OI u Amsterdamu (1928). Kao šport. novinar već od 1919. surađuje u šport. redakciji dnevnika Novosti u Zagrebu, a bio je osnivač i gl. urednik tjednika Športske novine (1919–29). Stalni suradnik Der Kickera, Sport Zü­richa, Sport Tagblatta iz Beča, Footballa iz Sydneya te novina iz Varšave, Barcelone i Praga. Prof. na Glazbenoj akademiji u Zagrebu.