Glavina, Stjepan

    436

    sudac (Klis, 1941). Sudački ispit položio 1961. u Splitu. Savezni sudac postao 1968., a međunarodni 1978. Na listi sudaca I. lige od 1976. do 1988. Sudio na VIII. mediteranskim igrama u Splitu (1979), Univerzijadi u Zagrebu (1987), na završnome turniru UEFA-e do 21 godine u Njemačkoj (1980), na Svj. juniorskom prvenstvu u Čileu (1987). Odsudio 9 međudržavnih i 45 međunar. utakmica kao gl. sudac. Od 1992. u Komisiji Zbora nogometnih sudaca Hrvatske, predsj. Stručne komisije 1992–95. Predsj. općinskoga zbora sudaca (1981–82. i 1990–91) i županijskoga zbora sudaca (od 2000).