favorit

ekipa koja na temelju prethodnih uspjeha i rezultata, kao i drugih objektivnih pokazatelja, ima više izgleda za pobjedu.

Leave a Reply