Drewry, Arthur

    36

    nogometni dužnosnik (London, 1891 – London, 1961). Nakon II. svj. rata kao brit. delegat izabran za dopredsjednika FIFA-e i člana Komisije za Statut FIFA-e. Izbornik engl. reprezentacije 1950. na SP-u u Brazilu. Na mjesto predsjednika FIFA-e (1955–61) izabran nakon smrti prethodnika Belgijanca R. W. Seeldrayersa, i to kao predstavnik Engleske. Potvrđen na Kongresu FIFA-e u Lisabonu 1956. Najbliži suradnik bio mu je S. Rous, koji ga je naslijedio na mjestu predsjednika FIFA-e.