dodavanje lopte

    218

    predaja lopte suigraču. Lopta se može uputiti izravno suigraču u noge ili ispred njega u smjeru otkrivanja »u dubinu«. Može biti bočno, dijagonalno, dubinsko i dodavanje unatrag. Tehnički se može izvoditi različitim udarcima. U fazi napada dodavanja su taktičko sredstvo za pripremu i završnicu napada, a u fazi obrane za čuvanje lopte.