đon

    30

    (tur.), prekršaj koji se dosuđuje kad igrač u borbi s protivnikom previsoko digne nogu (vidljiv postane potplat – »đon«). Kažnjava se kao → opasna igra.