disciplinski prekršaj

    199

    povreda pravila nogometne igre prije, za vrijeme i po završetku natjecanja odn. utakmice, te povreda odn. kršenje kodeksa o ponašanju svih sudionika i djelatnika u nogometnoj organizaciji. Tko namjerno ili iz nehata učini d. p. utvrđen Disciplinskim pravilnikom HNS-a i drugim propisima HNS-a, bit će kažnjen po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. Prekršitelj iz nehata može biti blaže kažnjen. Prekršaji u pokušaju kažnjavaju se kaznom propisanom za prekršaje, a mogu se i blaže kazniti. Nepoznavanje Statuta, pravilnika i ostalih propisa HNS-a ne oslobađa odgovornosti prekršitelja, ali može utjecati na njegovo blaže kažnjavanje, ako je nepoznavanje opravdano.