Dinara, NK

    31

    nogometni klub iz Knina. Nogomet se u Kninu počeo igrati još 1906., kada se skupina kninskih mladića pokraj rijeke Krke igrala predmetom nalik nogometnoj lopti. Preteča Dinare bio je Sportski klub Lav, osn. 1913. na inicijativu M. Amanovića, koji je bio i prvi predsj. kluba; 1915. klub uzima ime Lastavica. Od klupske skupštine održane 1923. klub nosi ime Dinara. Prvu utakmicu odigrao je protiv šibenskog Osvita (0 : 3). God. 1927. Dinara postaje član zagrebačkoga nogometnog podsaveza, a 1934. u popisu je članova splitskoga nogometnog podsaveza. Poč. II. svj. rata klub se gasi, da bi bio obnovljen već 1946., kada i započinje natjecanje u prvenstvu Dalmatinske oblasti. Dinara je prvak Dalmacije 1951. i 1977., a u republičku ligu plasirala se 1979. Najčešće je nastupala u dalmatinskoj nogometnoj ligi. Nakon Domovinskog rata klub se aktivirao 1995. Posebnu pozornost posvećuje radu s mlađim uzrastima. Iz Dinare su potekla dva jugosl. reprezentativca: R. Vukčević i I. Petković, te poznati nogometaši: Z. Miletić, D. Škorić i N. Matković. Trenersku dužnost u klubu jedno je vrijeme obavljao i V. Beara. Klub ima vlastito igralište kapaciteta 500 gledatelja.