dijagonala

    207

    (grč.), kosi smjer upućivanja lopti pri dodavanju ili centaršutu, kao i pravac postavljanja i kretanja igrača bez lopte u cilju otkrivanja. Također, naziv za loptu koja je upućena u takvu smjeru.