Delnice

    28

    grad u Gorskom kotaru. Prvi klub SK Delnice osnovali su 1920. Delničani koji su studirali u Beču; nedugo potom preimenovan je u Delnički športski klub (DŠK odn. popularno Deška). God. 1930. osnovan je Gorski soko (od 1932. Građanski), koji je djelovao 6 god. Na poticaj sindikata i Komunističke partije 1931. osnovano je i Radničko sportsko društvo Goranin. Najjača ekipa bio je DŠK. Nakon II. svj. rata nastavio je djelovati Goranin, isprva pod imenom Goran. Natjecao se u okviru riječkoga podsaveza, međupodsavezne i zonske lige, a u dva navrata nastupio je u kvalifikacijama za II. sav. ligu (1960. i 1966). Smatra se da je momčad Goranina bila najjača 1954–56. s madž. trenerom F. Lacijem. U Delnicama su nakon II. svj. rata djelovali i klubovi Drvodjelac, Metalac i Mladi radnik, ali se nisu održali.