Damjanović, Marija

    35

    jugosl. i hrv. reprezentativka (Đakovo, 1971). Počela igrati nogomet za Maksimir 1990. i nastavila kao profesionalna igračica za njem. TUS Arbach (1992–94), po povratku nastavila igrati za Maksimir (od 1994), a 2000. postaje članicom hrv. prvakinja, ŽNK Osijeka. Uporedo postaje i sutkinja sa znakom FIFA-e. Diplomirala na Akademiji HNS-a.