CSKA, FK (Futbol’nyj klub Central’nyj Sportivnyj Klub Armiyi)

    30

    rus. nogometni klub iz Moskve. Utemeljen 1923. kao armijski klub pod nazivom OLLS, 1924–28. je OPPV, 1928–51. CDKA, 1951–57. CDSA, 1957–60. CSK-MO, od 1960. CSKA. Nastupa na stadionu Peščanoje u sastavu armijskoga šport. centra (10 500 gledatelja); u planu je izgradnja novog stadiona. Klupska boja plavo-crvena. Prvak SSSR-a: 1946–48., 1950., 1951., 1970., 1991. Prvak Rusije 2003. Osvajač kupa SSSR-a: 1945., 1948., 1951., 1955., 1991., osvajač kupa Rusije 2002. Jedan od najuspješnijih klubova SSSR-a. Gl. grad. suparnik sa Spartakom. Po uzoru na moskovski CSKA nastali su armijski klubovi i u ostalim istočnoeur. zemljama.