Ćosić, Slobodan

    242

    nogometni dužnosnik (Beograd, 1920 – Melbourne, 1995). Jedan od osnivača Crvene zvezde (1945), njezin tajnik i gl. tajnik (1945–76), utjecajan i zaslužan za razvoj i prosperitet kluba, odličan organizator i prvi administrativac. Bio je i gl. tajnik NSJ (1959–65). Kada je 1976. umirovljen, ostao je vjeran klubu i aktivan član skupštine. Inženjer agronomije.