čistač

    202

    zadnji obrambeni igrač koji djeluje kao korektor obrane. Obrana sa čistačem je kombinirana obrana gdje č. igra zonski, a ostali igrači čovjek na čovjeka. Postoji nekoliko vrsta čistača kao što su klasični č. koji je stalno iza zadnje linije obrane, i moderni č., koji ulazi u zadnju liniju obrane a u fazi napada često se pretvara u veznog igrača. Čistača u nekim eur. zemljama nazivaju liberom.