Bulja, Todor

    34

    šport. novinar (Titel, Vojvodina, 1924 – Beograd, 1991). Nadimak Toša. Završio Državni institut za fizičku kulturu u prvoj generaciji 1947., pripremao se za nastavnika, a gotovo cijeli radni vijek proveo je kao šport. novinar, specijalist za nogomet. Kraće vrijeme radio na Radio Beogradu (1950), te kao gl. urednik tjednika Fudbal (1951–53), a potom do umirovljenja 1983. kao član redakcije Sporta. Napisao velik broj komentara, reportaža i izvješća koji su popularizirali nogometnu igru, a njemu donijeli velik ugled kod čitatelja.