brojevi na dresovima

    215

    brojevi koje igrači nose na poleđini svojih dresova za trajanja utakmice i koji se moraju slagati s brojevima na popisu igrača u zapisniku utakmice. Moraju biti vidljivi, veličine 20 × 30 × 5 cm. Ako su majice igrača prugaste ili šarene, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi. U pravilu je propozicijama natjecanja predviđeno da brojevi na dresovima budu od 1–30.