brisovnica

    315

    potvrda kojom nadležno tijelo županijskoga nogometnog saveza za registraciju klubova i igrača potvrđuje da je nekom igraču, na osnovi valjane dokumentacije kluba (ispisnica, raskid ugovora, rješenje arbitraže HNS-a), prestalo članstvo u njegovu dosadašnjem klubu i da je brisan iz registra članova dotičnoga županijskoga nogometnog saveza. Na osnovi izdane brisovnice igrač nema smetnji pri registraciji za klub u drugome županijskom nogometnom savezu ili inozemstvu. Za prelazak igrača iz kluba u klub istoga županijskoga nogometnog saveza nije potrebna brisovnica.