brazilski sustav

    237

    sustav igre koji se pojavio na SP-u u Švicarskoj 1954. g., a primjenjivale su ga južnoamer. momčadi, os. reprezentacija Brazila. Osnovni raspored igrača je u formaciji 1–4–2–4; četiri braniča ispred vratara djelovala su zonski, dva pomagača nalazila su se u sredini igrališta, a ispred njih bila su četiri napadača. Jedan od napadača se povlačio i pomagao pomagačima. Najčešće su se koristila duga dijagonalna dodavanja napadačima i napad po krilnim pozicijama.